פנסיה

פנסיה בישראל לאור חוק פנסיה חובה


משמעותה המקורית של המילה פנסיה היא "קצבה", משמעות זו נגזרת מן המילה הלועזית "pension".  הכוונה היא לסכום המשולם למי שפרש לגמלאות כך שתובטח לו המשך הכנסה חודשית, וכמקור מימון לגיל הזהב.

חוק פנסיה החדש בישראל – חוק פנסיה חובה

בתחילת שנת 2008 נכנס בישראל לתוקפו חוק חדש הבא להבטיח פנסיה לציבור עובדים הנרחב ביותר האפשרי. שמו הרשמי של חוק זה "צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל" או "ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק", החוק ידוע בכינויו המקוצר "חוק פנסיה חובה" או "הסכם פנסיה חובה".

המהפכה שחולל חוק פנסיה חדש זה מתבטאת בעיקר בכך כי כמיליון עובדים שכירים קיבלו זכות ליהנות מהפרשות לקרן פנסיה כאשר זו ניתנת להם מכוח חובה המוטלת על מעסיקיהם. לפני כניסת חוק פנסיה חובה לתוקפו נחשבו הפרשות לקרן פנסיה כהטבה שמעניק מעסיק לעובדיו ולא כולם יכלו להנות ממנה.

הפנסיה בישראל לפני חוק פנסיה חובה

בעבר לא חלה כל חובה על מעסיקים לדאוג לחיסכון פנסיוני כלשהו עבור עובדיהם. הפרשה לקרן פנסיה נחשבה להטבה שהמעסיק מעניק לעובדיו.
בכל זאת במקומות עבודה רבים הוקמו מנגנונים של חסכון פנסיוני באמצעות הפרשות חודשיות של כספים לקופות גמל, קופות פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן מבטחים ועוד. ממשכורתו החודשית של העובד הופרש סכום של כ- 5% מהשכר והמעסיק מצידו הפריש סכום זהה על חשבונו. המדינה עודדה הסדרי חיסכון פנסיוני שכאלה באמצעות תמריצים בדמות הטבות במיסוי.

נוצר מצב כי מי שהועסקו במקומות עבודה פחות מסודרים, קטנים יותר, ארעיים וכו' היו מגיעים לגיל פרישה לגמלאות כאשר אין באמתחתם כל חיסכון פנסיוני והם נאלצים להתקיים לעת זקנתם רק מכספי הכנסה מינימאלית מטעם המדינה בדמות קצבת זקנה מן הביטוח הלאומי.

עובדים אשר זכו ליהנות מחיסכון פנסיוני יכולים היו לבחור בין שני אפיקי פנסיה, פנסיה באפיק הוני ופנסיה באפיק קצבתי:
באפיק הוני משולם כל הסכום שנצבר בקרן הפנסיה בתשלום אחד מיד עם ההגעה לגיל הפרישה.
באפיק הקצבתי החל העובד שפרש לקבל קצבה חודשית אותה ימשיך לקבל למשך כל שארית חייו ללא הגבלת זמן.

טרם כניסת חוק פנסיה חובה לתוקפו נעשה שימוש בשלושה מכשירי חיסכון לפנסיה:

 1. חיסכון באמצעות קופת גמל נעשה באפיק הוני
 2. קרן פנסיה שימשה מכשיר חסכון באפיק קצבתי
 3. חיסכון באמצעות ביטוח מנהלים אפשר בחירה ו / או חלוקה של הכספים שיתקבלו עם הפרישה לגמלאות בין אפיק הוני לאפיק קצבתי.

פנסיה בישראל מאז חוק פנסיה חובה

כאמור מכוח חוק פנסיה חובה מחויבים מעסיקים לדאוג לעובדיהם לחיסכון פנסיוני. חובה זו קמה מרגע שעובד הועסק שישה חודשים רצופים במקום עבודתו (בשנת 2008 נדרשו תשעה חודשים). עובד אשר החליף מקום עבודתו ואשר כבר נצברו לזכותו כספים בביטוח פנסיוני זכאי להפרשות לחיסכון זה מרגע שהועסק שלושה חודשים במקום עבודתו החדש, עבור שלושת חודשי העבודה הראשונים יופרשו הכספים רטרואקטיבית.

כל עובד זכאי לבחור באיזו קרן פנסיה או קופת גמל לחסוך. אם לא בחר העובד בעצמו יבטח אותו המעסיק בקרן פנסיה מקיפה אשר בה הוא נוהג לבטח את כלל עובדיו. כזו הכוללת מלבד חיסכון פנסיוני גם ביטוח חיים וביטוח כנגד אובדן כושר עבודה.

חוק פנסיה חובה מביא לידי ביטוי את שאיפתו של המחוקק לוודא כי לא יוותר אדם ללא הכנסה חודשית מספקת לעת זקנתו. מסיבה זו נמנעת מכוח חוק פנסיה חובה האפשרות לבחור לקבל את כל הכספים שנצברו בחיסכון פנסיוני בתשלום אחד.

עדיין ניתן לבחור לקבל חלק מן הסכום בתשלום חד פעמי עם הגעת העובד לגיל פרישה אך זאת רק בתנאי כי יהיה זכאי להמשיך לקבל גם קצבה חודשית מינימאלית גובה קצבה זו עמד על כ 4,000 שקלים נכון לשנת 2009.

למידע בנושא פתרונות מימון נוספים – הלוואת משכנתא הפוכה

  לקבלת ייעוץ ללא עלות בנושאפתרונות מימון

  נציגי מרכז המידע הארצי עומדים לרשותכם

  077-7715430

  מלאו את פרטיכם ונציגינו ייצרו עמכם קשר בהקדם האפשרי

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר